Akademik Ekoloji Deneme

Deneme....

Title
Zaman damgası
Fakülte/YO/MYO (En Uygun Seçeneği İşaretleyiniz)
1. Soru
2. Soru
4. Her birimde ilgili yılda en yüksek etki faktörü olan dergide Akdeniz Üniversitesi adresli yayın yapan sorumlu yazara (corresponding author) ödül/destek ve teşekkür belgesi verilmesi.
6. Birimlerde bilimsel göstergesi (H faktörü, atıf sayısı, patent, proje sayısı vb) yüksek olan araştırıcıların araştırma ile ilgili kurullarda (araştırma merkezleri, uzmanlar grubu vb) görev almasına öncelik verilmesi.
Kısa dönemli (1-6 ay) önerilere ilişkin varsa öneri ve görüşleriniz.
7. Birimlerden gelen kadro taleplerinin karşılanmasında yükseltme ve atama kriterlerinden yüksek puanı olan üretken ve yetkin adaylara öncelik verilmesi.
8. YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda (100/2000 programı) olmak üzere, disiplinlerarası programların desteklenmesi ve lisansüstü öğrencilerin bu programları tercih etmeleri için teşvik edilmesi.
9. Yüksek lisans düzeyinde, dil puanının giriş puanına olan katkı oranın yükseltilmesi ve dil puanı yüksek adaylara öncelik verilmesi, (dil seviyesi ile ilgili minimum eşik değerin enstitüler tarafından belirlenmesi).
10. Yıllık olarak yeterli sayıda bilimsel etkinlik/yayın/proje/patent vb. üretmeyen araştırma merkezlerinin yeniden değerlendirilmesi.
12. Yurtdışı araştırma odaklı seçkin üniversitelerden doktoralı ve nitelikli bilim insanlarının üniversitemiz bünyesine katılmasının teşvik edilmesi.
13. Araştırma odaklı üniversite misyonu kapsamında bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışında önceden belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim alma ve araştırma yapmalarının sağlanması.
14. Ar-Ge kapasitesi yetersiz birimlerde, nitelikli çıktı ve katma değeri yüksek projeler yürütülebilmesi için BAP altyapı projelerinden her yıl en az üç projenin bu alanlar için kullanılmasına devam edilmesi.
15. Uluslararası kimliğe sahip, teknik altyapısı yeterli olan ve tam zamanlı araştırıcıların çalıştığı araştırma merkezlerinin oluşturulması.
16. Altyapı ve tam zamanlı araştırıcıların çalışma durumu açısından yeterli kapasiteye sahip merkezlerin lisansüstü öğrenci eğitimi yaptırmalarının sağlanması.
17. Akdeniz Üniversitesi adresli uluslararası dizin kurumlarınca düzenli olarak taranan “Uluslararası Bilim Dergilerinin” yayınlanmasının desteklenmesi.
18. Doktora programı ve öğrenci sayısının ve niteliğinin arttırılması.
19. Birimlerden gelen akademik kadro taleplerinde belirtilen ek koşulların akademik rekabeti engellemeyecek nitelikte, objektif ve denetlenebilir olması.
Uzun dönemli (2 yıl ve sonrası) önerilere ilişkin varsa öneri ve görüşleriniz.
2020/07/12 4:20:11 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
2020/07/13 10:03:42 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Sosyal bilimler için Q1 ve Q2 grubu dergi sayısı fen bilimlerine kıyasla oldukça az ve var olan dergilerde yayın yapmak oldukça zor. Bu yüzden kriterler belirlenirken bu durumun göz önünde bulundurulabilir.
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 11:00:25 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 10:24:25 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
sürekli kriterlerin öğretim üyelerine haber verilmeden artırılmasını onaylamıyorum.
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 11:57:02 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/15 12:51:19 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 2:10:31 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 2:14:09 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Dr'lı araştırma görevlilerin kadro alabilmesi ve arş. gör sayısının artırılması, her birimde gönüllü araştırma ekiplerinin kurulması.
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
araştırma teşviklerinin her öğretim elemanını kapsaması. arş. gör olarak destek alamıyoruz.
2020/07/13 8:22:31 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 10:57:29 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 5:30:52 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 3:07:49 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 9:13:49 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 10:53:16 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 6:54:52 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 4:09:29 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 6:12:41 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 4:54:07 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 8:53:49 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 9:28:41 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 4:28:33 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 10:30:09 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 6:18:38 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/08 10:57:40 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 6:55:30 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 9:35:36 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/13 1:08:31 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 8:20:55 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
1. Etki faktörü olan dergide yayını olan akademisyenlere (tüm yazarlara) yayın teşvik desteği ve etki faktörü olan dergide yayın ücreti bağlamında maddi destek verilmesi. 2. uluslararası index tanımına giren ve teşvik edilebilecek dergilerin alanlar bazında listesinin yapılarak akademisyenlerin doğru dergilere yönlendirilmesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 5:54:03 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygun değildir
Atama yukseltme ve kurullarin olusturulmasinda Mesleki deneyime önem verilmelidir
Uygun değildir
Uygundur
Uygun değildir
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Her alanda kuru bilgi yaninda alan deneyimine onem ve oncelik verilmelidir
2020/07/13 11:53:33 ÖÖ GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Yok
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Yok
2020/07/12 5:35:48 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
2020/07/12 8:19:59 ÖS GMT+3
Eğitim Fakültesi
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Yok
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Uygundur
Yok