top of page

AKADEMİK EKOLOJİ:

Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler

AKADEMİK EKOLOJİ: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler, akademisyenlerden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademisyenlerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, yükseköğretim sistemini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha nitelikli olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını
artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Araştırma için herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

EKOLOJİ.png

© 2017 by  Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)

bottom of page