top of page

TÜMA / Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması

   Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.

   TÜMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini bize sunmaktadır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

   Tamamen bağımsız doğası nedeniyle ÜniAr, olarak araştırmalarında herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek almamaktayız. 

2023.png
1.png
TÜMA 2018
TÜMA 2017
TÜMA 2016
Adsız.png
Kapak.png
Kapak.png

© 2017 by  Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)

ÜniAr'a abone olabilirsiniz...

Teşekkür ederiz.

bottom of page