top of page

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması

Kısaca TÜMA ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır. TÜMA'da istatistiksel normalleştirme işlemi yapılmamakta olup öğrencilerin memnuniyet beyanları (puanları) esas alınmaktadır...

2023.png
1.png
Kapak.png
TÜMA 2018
Kapak_2024.png
Adsız.png
Kapak.png
TÜMA 2017
TÜMA 2016
bottom of page