TÜMA / Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması

   Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.

   TÜMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini bize sunmaktadır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

   Tamamen bağımsız doğası nedeniyle ÜniAr, olarak araştırmalarında herhangi bir kurum ya da kişiden direk bir finansal destek almamaktayız. Kısaca araştırmaların masrafları bireysel olarak bizlerin karşılayabilmesini zorlamaktadır. Bu da daha çok ve düzenli araştırmalar yürütmemizi engellemektedir.
   Gelin ÜniAr’a destek olun. Birlikte bilgiyi ve kültürü çoğaltalım. Bir kısım araştırma maliyetleri için www.patreon.com/UniAr adresinden bağış yapabilirsiniz.

Adsız.png
Kapak.png
Kapak.png
TÜMA 2018
TÜMA 2017
TÜMA 2016

© 2017 by  Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)

ÜniAr'a abone olabilirsiniz...

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!