top of page

ÖDÜŞ / Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nın temel amacı üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda şehirleri sıralamaktır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Araştırma için herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.​

ÖDÜŞ 2018
ÖDÜŞ 2017
kapakÖDÜŞ.png
Adsız.png
2.png
ödüş.png

© 2017 by  Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)

bottom of page