top of page

YÖMA / Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması

Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması [YÖMA] ilk olarak 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. YÖMA’nın temel amacı, Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerinizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.

YÖMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler yabancı uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini bize sunmaktadır. Araştırmamızın üniversitelerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Araştırma için herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

YÖMA_2018.png
YÖMA_2017.png

© 2017 by  Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)

bottom of page